Geplaatst op Geef een reactie

Wat Is De Ideale Temperatuur Voor Een Bier ?

Westmalle Tripel ; Koud of Koel ?

Ondertussen kennen we allemaal wel het regeltje dat bieren niet te koud mogen worden gedronken. Koude zal immers de smaak naar de achtergrond duwen, gezien het de smaakpapillen te veel ‘verlamd’. Net daarom drink je speciaalbieren dus nooit op 3°C.

Mijn drankenfrigo staat dan ook op 8°C. In mijn kelder meet het (na de voorbije warme dagen ) 15 °C. Een ideaal excuus om eens 2 biertjes op 1 avond te drinken, is dat ik eens wou onderzoeken wat nu net het verschil was tussen een bier op beide temperaturen.

Ik dook m’n kelder in, en vond 2 flesjes van éénzelfde batch ( zodat daar zeker geen verschil op zit ) van Westmalle Tripel ( Gebotteld 13-08-2018, en dus ruwweg 3 kwart jaar oud ) .
1 Flesje werd 48 uur op voorhand, rechtopstaand, in de frigo gedeponeerd. Dit flesje gaat voor het verdere verloop van deze test, door het leven als WT8 De andere mocht nog even op z’n vertrouwde plekje blijven staan, en werd prompt omgedoopt tot WT15.

Voor de proeverij gebruik ik proefglazen ( om het toch een béétje deftig te houden ! ) van De Koninck, omdat deze een wijde opening hebben ( wat nodig is voor bieren als een tripel, omdat deze een hoog CO2 gehalte hebben, welke dient open te bloeien in de lucht, en zo de aroma’s vrij te geven aan de gelukzalige drinker ) . Bovendien hebben de glazen een inwaartse kromming, wat voor een meer resistente schuimkraag, alsook een intenser gebundeld aroma zorgt.

WT15 schenkt al direct met veel meer schuim. De geoefend schenker kan hiermee rekening houden, en het eindresultaat sturen. Maar het is wel iets om mee rekening te houden. Hoe warmer, hoe meer CO2 geneigd is uit de vloeistof te gaan ( via schuim ) Deze bubbels zullen na verloop van tijd ‘breken’ en het welbekende aroma vrijgeven. Dit resultaat was dus te verwachten. Het aroma zorgde voor een grote hoeveelheid ‘isoamylacetaat’ , wat je zal herkennen als ‘banaan’. Deze ester ( bijproduct van de gist) is zeer typisch voor een tripel. Het maakt het aroma vrij ‘zwaar’ , waardoor je de indruk krijgt dat dit een traag te drinken bier zal zijn. De intensiteit is hoog.

WT8 schenkt iets minder schuimrijk, en heeft wat last van ‘koudetroebel . Gelukkig heb je bij een Westmalle nooit problemen inzake genoeg schuim !. De geur is iets frisser, legt iets meer nadruk op de hoppige kant van een tripel ( al is die natuurlijk beperkt, zeker voor ons – de verwende IPA generatie ) . De banaan is nog steeds aanwezig, maar is niet zo opdringerig als bij WT15. Het aroma laat je een bier verwachten, met een doordrinkbaarheid die hoger is dan de WT15, al blijf je wel het idee hebben hier met een degustatiebier te maken te hebben ( wat allesbehalve verkeerd is ) .

Nog voor ik kon proeven ( dit schrijven reeds ondernomen ) valt me nog iets leuk op. De WT15 ontdoet zich veel sneller van z’n schuimkraag. De opwaartse stuwkracht van de CO2 die het feestje als afgelopen beschouwd, heeft ervoor gezorgt dat de meeste van de bubbels het al begaven onder ( of eigenlijk boven? ) de druk. Helemaal plat wordt hij niet, maar de schuimkraag is merkbaar minder resistent op deze hogere temperatuur.

De Proef-proef !

WT8 Start met een kleine bitterheid, welke omarmd wordt door een moutigheid ( brood ) , om dan naadloos over te gaan tot een ester-einde. De bijzonder subtiele nasmaak, met een licht bittertje, lichte witte-broodkorst moutigheid, en zwevende banaan toetsen, doen dit iconische bier nogmaals heropleven na het doorslikken. Hoewel ik alle zin heb deze ervaring nogmaals te herhalen, moet ik, in functie van de test, eerst langs z’n warmere broer.

WT15 heeft reeds merkbaar minder gas ( na ca 10 minuten in het glas ). De fijne hoppigheid wordt hierbij overstegen door een krachtmeting tussen mout en esters. Het bier voelt zwaarder op de tong ( combinatie minder CO2, en hogere ester intensiteit ) . Het is een iets minder fris bier ( en daarmee doel ik niet enkel op de temperatuur ) , en is zoals verwacht een bier welke je trager zou degusteren.

Wanneer we teruggaan naar WT8, schrik je vooral van hou koud hij is. De bitterheid blijft opvallen, alsook de frisheid. Het doet véél minder intens aan, z’n complexe kantjes worden overstegen door het slagveld dat de WT15 heeft achtergelaten. De smaakpapillen hebben zich reeds aangepast aan diens intensiteit, en zijn in mindere mate te bekoren met de subtiliteit van WT8.

We kunnen dus afleiden dat , naast het opbouwen in intensiteit ( soms simplistisch vervangen door opbouwen in alcoholgehalte, doch niet 100 % van de keren correct ) , men ook dient op te bouwen in temperatuur. Of tenminste toch zeker niet af te bouwen. Gelukkig is het menselijke gewoonte om een bier te drinken op een koudere temperatuur, dan de omgeving. Het bier zal dus langzaamaan opwarmen ( veranderen, intenser worden , hoe langer hoe meer CO2 afgeven )  eerder dan dat het zal afkoelen ( wat negatiever zou zijn voor de beleving ) .

Meningsverschillen zullen er altijd zijn, gezien het hier écht wel om persoonlijke voorkeur gaat. Ondertekende prefereert alvast op een gematigd koele temperatuur te beginnen, en het bier desgewenst op te laten warmen. Ik houd sowieso niet van snel-snel drinken, en gun het bier dus te tijd om te matureren, en de tand des temperatuur te trotseren !

Bijkomende informatie :
Een klein weetje om een kanttekening van te maken, is dat er ook een verschil is in alcohol absorptie en verwerking in het menselijk lichaam, welke in verband te brengen is met deze tekst.

Het is recent ontdekt, dat de duodenum ( beter bekend als de 12-vingerige darm) reageert op de combinatie CO2+ Alcohol. Dit wil zeggen, dat alcohol in combinatie met hogere CO2, sneller in het bloed wordt opgenomen. Men zal dus sneller een piek krijgen in de bloedwaarden. De piek zal hoger zijn, maar ook sneller beginnen afgebroken te worden door het lichaam.

Alcohol met lagere CO2 wordt langzamer opgenomen in het bloed. Deze zal dus minder hoog pieken ( tegen de tijd dat de volledige alcohol is opgenomen, is er al een groter deel afgebroken) . Echter, omdat het langer duurt vooraleer alle alcohol in het bloed terechtkomt, duurt het ook langer eer het er allemaal uit is. Je blijft dus langer onder invloed, maar minder intens.

Gezien temperatuur een duidelijke invloed heeft op het CO2 gehalte, kan men dus ook afleiden dat dit een invloed heeft met de alcoholopname en -afbraak in het lichaam.

Hoe wil jij het liefst je Westmalle Tripel ?

Aan jou de keuze !

Tekst en foto’s : Dylan Verduyn

Geplaatst op Geef een reactie

Marktonderoek : Belangrijke Aspecten Van Een Biercafé

E

Wat doet een biercafé draaien?

Welke redenen zijn voor klanten doorslaggevend om een biercafé vaker te bezoeken, of integendeel er niet meer terug te komen? Met andere woorden: waaraan moet zo’n zaak voldoen om goed te (blijven) draaien? Een recente rondvraag op Facebook bij bierliefhebbers licht een tipje van de sluier.

Tekst en foto: Wim Swinnen

Cartoon: Erwin Vanmol

Antwerpenaar Dylan Verduyn is niet alleen professioneel bartender en gediplomeerd bierkenner, maar ook oprichter van Siris About Beer, een bedrijfje dat diverse workshops rond bier organiseert. Via Facebook deed Verduyn een rondvraag over de verschillende aspecten die klanten belangrijk vinden met betrekking tot het bezoeken van horecazaken, en in het bijzonder van biercafés.

Een zestal factoren spelen hierbij kennelijk een bepalende rol: interieur en gezelligheid, kwaliteit, prijs, vriendelijkheid, productkennis en de grootte van het bieraanbod. “Voor alle duidelijkheid: de factoren werden niet spontaan door de ondervraagden vermeld, maar hen voorgelegd tijdens de enquête”, aldus Verduyn. “Door de jaren heen praatte ik als barman vaak met klanten en dit bleken de belangrijkste redenen te zijn om een biercafé te bezoeken of net te mijden. Deze gesprekken hebben me ook geïnspireerd om met workshops te beginnen waarbij zowel leken als professionals hun kennis over diverse aspecten van bier kunnen bijspijkeren – onder meer over bierstijlen, brouwfouten en foodpairing. Ik heb de ambitie om met Siris About Beer een steentje bij te dragen wat biereducatie betreft.”

Niet onbelangrijk alvorens de bevindingen van de rondvraag van naderbij te bekijken: Verduyn beklemtoont zelf dat zijn enquête niet beantwoordt aan de vereisten van een wetenschappelijk onderzoek; daarvoor is de steekproef niet representatief genoeg. De resultaten zijn dus hoogstens indicatief. Maar ze doen alleszins meermaals de wenkbrauwen fronsen en zijn soms zelfs ronduit verbijsterend.

Kwaliteit boven kwantiteit

Voor 16% van de bevraagden is vriendelijkheid van het grootste belang in een biercafé. Maar liefst 9 van de 10 mensen zullen een zaak vaker bezoeken als ze bijzonder attent worden bejegend, en 94% blijft er weg als het tegendeel het geval is. Alle deelnemers aan deze enquête gaven aan weleens onbeleefd te zijn behandeld in een biercafé. Ten gevolge hiervan weigerde 9% zelfs om de rekening te betalen.

Productkennis is voor bijna 7% van de respondenten cruciaal. Bijna driekwart van de mensen vindt het een goede reden om terug te komen naar de zaak, terwijl bijna 14% het gebrek aan kennis van zaken voldoende acht om het bij een eenmalig bezoek te houden. Slechts 12% vindt productkennis onbelangrijk.

Het uithangbord van de meeste biercafés, een ruim aanbod, is voor liefst een van de vijf mogelijke klanten doorslaggevend. Geen enkele deelnemer vindt het gemiddelde bierassortiment te groot. Aan de andere kant verkiest 79% een kwalitatief boven een kwantitatief aanbod.

De prijs blijkt een minder grote rol te spelen dan verwacht. Amper 10% laat zich hierdoor leiden. Voor een derde van de bevraagden maakt de prijs naar eigen zeggen weinig tot niets uit. Niet omdat ze geld te veel hebben, maar omdat ze vinden dat je kwaliteit nu eenmaal betaalt. Toch is het verrassend dat 57% er geen graten in ziet om 20 euro te betalen voor een glas bier van topniveau.

Kwaliteit blijkt de belangrijkste reden te zijn voor het bezoek aan een biercafé. Voor niet minder dan 37% van de deelnemers aan deze enquête is een onberispelijke kwaliteit prioritair. Maar liefst 62% vindt de gemiddelde kwaliteit ronduit problematisch. Dat is voor één van de vijf klanten voldoende om het bij een eenmalig bezoek te houden.

“Het gaat hier niet zozeer om de kwaliteit van het bier dan wel die van de service”, preciseert Verduyn. “Zijn de leidingen goed gereinigd, is de houdbaarheidsdatum van de bieren niet verstreken, zijn de glazen schoon en reukloos, enzovoort. Dat lijkt voor heel wat klanten primordiaal te zijn.”

Het lag in de lijn der verwachtingen dat de meerderheid van de bierliefhebbers het kader waarin ze bieren degusteren, het minst belangrijk zou vinden. Voor 57% maken het interieur en gezelligheid bitter weinig uit, terwijl slechts 9% voor een andere zaak zal kiezen als inrichting noch sfeer naar wens is.

Slotsom: onderschat nooit de focus van de ware bierliefhebber.

Geplaatst op Geef een reactie

Bierfestival : BCBF 2018

Billies Craftbeerfest 2018 : Gemoedelijk & Geweldig 

No automatic alt text available.

Bierfestivals 

In onze huidige maatschappij, kan je je mening kwijt over zowat alles.
Wil je weten hoe een bier proeft ?
Untappd heeft per bier enkele honderden, soms zelfs duizenden meningen voor je.
Ratebeer heeft er ook, uitgebreider , maar minder in aantal.
Ook plaatsen kan je opzoeken, op media als tripadvisor, of diezelfde ratebeer ( als het bier plaatsen betreft ) .
Festivals, dat is echter een ander paar mouwen.
Sommigen schelen erg in kwaliteit van jaar tot jaar, anderen hebben een permanente kwaliteitsstandaard.
Het is vooral belangrijk je eigen mening hierover te vormen, en dat kan enkel door ze daadwerkelijk te bezoeken.
Omdat er tegenwoordig wel elk weekend één of meerdere festivals te bezoeken zijn, probeer ik mijn steentje bij te dragen , en jullie mijn ongezouten mening toe te dragen, over een bezocht bierfestival .

We beginnen deze review-reeks, met een festival wel érg dicht bij mijn eigen woonplaats.
In Antwerpen, vond op 30 November & 1 December, de tweede editie plaats van Billie’s craft beer festival.
Een festival dat vernoemt is naar Billie’s bier kafétaria, welke dan weer vernoemt is naar café-hond Billie.
Ziedaar, de belangrijkste troef voor dit festival : hun levende mascotte.

Image may contain: indoor
Levende mascotte Billie

BCBF  ; een uniek concept 

Billie’s Craft Beer Festival ( kortweg BCBF ) bracht voor het eerst de all-in formule naar België.
Hierbij betaal je een – op  het eerste zicht grote – som geld als inkomprijs, maar je drinkt dan wel de hele dag wát je wil, en hoeveel je wil.
En daar zit ‘t hem net.
De kwaliteit van de geschonken bieren op BCBF is ongezien in België.
Ze halen de beste brouwerijen wereldwijd naar de Antwerpse waagnatie, met dit jaar toppers als  The Alchemist, Other Half, Central Waters, Jackie O’s ( allen Amerika, en producent van wereldwijd gezochte bieren ) .
Uit Europa werden de kelen dan weer gesmeerd met het enorm gewilde moutvocht van brouwerijen zoals Omnipollo, Mikkeller, Seven Island, Lervig, Magic Rock ,…
Ook de lokale, Belgische brouwerij / bierfirma kreeg de verdiende aandacht.
Zo kregen de internationale toeristen ( en dat zijn er nogal wat, op dit evenement ) bieren te kennen van onder meer  Vleesmeester, Cabardouche, Oude Maalderij , en zelfs geuzestekers Oud Beersel &  Tilquin.
Goed voor een totaal van om en bij de 50 brouwers , in zowat elke categorie binnen de ‘Craft Beer’ wereld.
Hier vind je iets voor elke liefhebber van artisanaal bier !

Afbeeldingsresultaat voor billies craft beer fest 2018

Hoewel de prijs op het eerste zicht dus hoog lijkt, is hij dat helemaal niet.
Denk maar aan bieren als Black Gold.
Normaal niét te krijgen ( al zeker niet in België ) nu als bijzondere fles verkocht op het festival.
Kostprijs ? 45 euro voor een fles van 66 cl.
Dit is nu eenmaal de prijs voor een bier dat zo bijzonder is ( gelukkig nog een pak minder dan het evenbeeld in wijn, welke in de ettelijke duizenden euro’s kan gaan ).
Als je dan weet dat Black gold, om maar één te noemen, ook gewoon te drinken is op het festival , samen met een 399 andere topbieren, dan weet je dat je je geld er bijzonder snel kan uithalen.
Dit alles terwijl je bieren kan nuttigen, waarvan je nooit had verwacht dat ze konden bestaan!

De prijs en het aanbod zijn dus al bijzonder interessant. Maar wat met de sfeer ? 

Billie’s bierfestival is zeer gericht op de échte fans.
Hier zal je dus niet snel de lokale zatlap tegenkomen.
Wat je wel zal zien, zijn mensen uit alle hoeken van de wereld ( zelfs tot in de USA zijn ze vol lof over dit festival ! )
Allen zijn ze verbonden door hun liefde voor het artisanale.
Dit is dan ook een fundering voor ‘snelbouw’ vriendschappen, die meestal ook lang na het festival blijven duren.
Iedereen heeft maar één ingesteldheid ; genieten !

Bovendien heeft BCBF  tal van randactiviteiten.
Niet enkel de artisanale foodtrucks met heerlijk eten, maar ook een tafelvoetbal, een barber-shop, een t-shirt stand, artisanale droge worsten, … Je kan zelfs een tattoo laten zetten door de twee bekendste craft-beer-tattoo artiesten van Antwerpen !

Image may contain: one or more people
de sfeervolle set-up van BCBF 2018  

Tenslotte komt ook enorm veel tot stand dankzij een enorm groot team aan vrijwilligers.
Allen gedreven door hun passie, en de wil iets bij te dragen aan dit verrijkende event.

Is er dan helemaal niéts negatiefs op te merken aan dit festival ?
Vorig jaar kon je nog stellen dat de belichting wat ‘te rood’ was, om je bier goed te kunnen bekijken ( op kleur, bijvoorbeeld ) , en dat de wachtrijen wat lang waren ( voor de toiletten, en voor de inkom ) .
Dit jaar hebben ze deze commentaar echter besproken met het team, en volledig weggewerkt.
Zelf ben ik beide dagen gegaan, en neen, ik heb niets negatiefs op te merken aan dit festival.
Een toplocatie, met prachtige aankleding.
Opgebouwd door gepassioneerde mensen mét kennis van zaken, en een sfeer om U tegen te zeggen.

BCBF 2018 mag dus gerust een voorbeeld genoemd worden, en is dan ook perfect om te dienen als eerste festivalbespreking.
Zó moet het dus, jongens!  

Nog een beetje bijkomende informatie gewenst ?
Surf zeker eens naar Billiescraftbeerfest.be .
Of spring eens binnen in Billie’s Bier Kafétaria.
Volgens de lokale legende, kan je er nog steeds Billie The Butcher drinken, een bier speciaal gemaakt voor BCBF 2018 !
Wie er volgend jaar gewoon wil bij zijn, stipt alvast beter 29 en 30 November aan in de agenda.
Boodschap is snel zijn, want dit jaar was één van de dagen reeds uitverkocht !

Tot dan ! 

Image may contain: 10 people, people smiling, crowd
BCBF 2018 :  een Topteam van vrijwilligers 

Foto’s met dank aan de officiële BCBF- facebook : https://www.facebook.com/Billiescraftbeerfest