Siris About Foodpairing

In deze workshop worden vuistregels aangereikt om bier en spijs zodanig op elkaar af te stemmen dat ze een meerwaarde voor elkaar betekenen. De bedoeling is dat ze elkaar naar een hoger niveau tillen.

Voorts laten we jou ervaren dat er meerdere, soms zeer uiteenlopende smaakbelevingen mogelijk zijn bij foodpairing, bijvoorbeeld aanvullend tegenover contrasterend.

Ten slotte belichten we vaak voorkomende fouten bij het combineren van bier en spijs.